سایت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر قزوین

 

: قابل توجه دانشجویان عزیز

جهت اطلاع از آخرین اخبار کلاس های دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر و

همچنین کلاس های تشکیل شده در دانشگاه کار

( حضور یا عدم حضور استاد - تغییر مکان وزمان کلاس ها )

.از قسمت تابلو اعلانات ، به بخش اخبار کلاس ها مراجعه نمائید

 

.مهلت واریزوتسویه شهریه (85٪ و15٪) تامورخه 94.07.30 می باشد

به دانشجویانی که درموعد مقررشده نسبت به واریز شهریه اقدام نمایند در ترم های آینده  فرجه بابت واریز شهریه داده

.می شود همچنین فرجه پرداخت شهریه دراین ترم با توجه به پرداخت شهریه در ترمهای گذشته است

.ضمنا کلیه درخواستهای دانشجویان بصورت مکتوب قابل قبول می باشد

آمار سایت
بازدیدکنندگان : 231914
مهمان حاضر در سایت
ما 2 مهمان آنلاین داریم